kkk
    ЗА ТАЙДЗИ     ЗА ТИХОМИР ТОДОРОВ     ОБУЧЕНИЕ     КЛАСОВЕ     СЕМИНАРИ     НОВИНИ     ВИДЕО     ГАЛЕРИИ     ВРЪЗКИ     ФОРУМ     КОНТАКТИ    

 

ОБУЧЕНИЕ

 


 
 
 
 

Изисквания
Към желаещите да станат членове на Асоциираното училище по Тайдзичюен на семейство Ян в Стара Загора се отправят следните изисквания, за да може времето отделяно за обучението да бъде максимално ефективно, пълноценно и осмислено:

 • спазване на моралния кодекс;
 • постоянство;
 • дисциплина;
 • удържане на ритъм;
 • съблюдаване на принципите на работа;
 • развиване на концентрация;
 • провеждане на анализ и самоанализ;
 • прилагане на усилие (постоянна работа над себе си)

Форми на обучение
Системата на присъединеното училище по Тайдзичюен на семейство Ян в Стара Загора  предлага следните форми на обучение:

 • класове - групови занятия в курсове;
 • уикенд семинари – за желаещите да се обучават от цялата страна, живеещи извън Стара Загора;
 • класове за напреднали;
 • индивидуални занятия;
 • самостоятелна работа;
 • групови занятия в тренировъчни лагери;
 • групови занятия в  лекции;
 • демонстрации;
 • експедиции;

Класове - групови занятия в курсове са събития за по-дълъг период от време (няколко месеца), съставени от различни модули с практики и теория. Задачата на класовете е да се даде възможност за по-задълбочена преработка, осмисляне и/или запознаване с някоя от формите и направленията, развивани в Тайдзичюен на семейство Ян, както и за по-дълготрайна промяна на ритъма на практикуване. Изучават се методи за детоксикация и упражнение за здравословно хранене и дълголетие.


Уикенд семинарите са предназначени за живеещи извън Стара Загора, които искат да се обучават в Тайдзичюен на семейство Ян също така се изучават се методи за детоксикация и упражнение за здравословно хранене и дълголетие.

 • принципите на работа;
 • ритъмът на работа;
 • изучаване на формите;
 • поправяне на грешки;

Груповите занятия са за:
 • изучаване на формите;
 • поправяне на грешки;
 • преработване на енергията от друг ъгъл (различен от самостоятелната работа);
 • работа в по-плътно поле.


Класове за напреднали са за по-напреднали и в тях се преработват определени детайли от дадена практика.


Индивидуалните занятия и уроци с напреднали дават възможност на всеки занимаващ се да работи по отделни въпроси, като получи необходимите теоретически консултации и практическа помощ в решаването на конкретни проблеми и задачи, съобразно индивидуалната специфика на практикуващия:

 • общи дадености по природа;
 • конкретна фаза на развитие.


Самостоятелната работа извън преподаването е водеща и основна. Необходимостта от самостоятелна работа се определя от необходимостта за развиване на личен ритъм. Като правило тя се разполага в следните параметри:

 • количествено натрупване (с препоръчителен минимум от 1-3 часа на ден през първите 1—3 години, след което се увеличават индивидуално);
 • комбиниране на статични и динамични практики, упражнения и форми;
 • практическо и теоретическо задълбочаване;
 • комбиниране на самостоятелно и групово занимание (т.е. препоръчително е груповите занятия да не са повече време от самостоятелните).

Групови занятия в  лагери са събития с висока интензивност, в които само се работи без да се обяснява. Целят укрепване на усвоения материал и възприемане на практиките, набляга се на конкретна цел.

Лекциите разясняват философски и теоретични аспекти.


Демонстрации специално избрана група от напреднали практикуващи, демонстрират различни техники от Тайдзичюен на семейство Ян пред публика или медии.


Експедиции специално избрана група от членове на организацията посещава специално подбрани места, главно в Азия с научноизследователска цел и развитие в полза на човечеството.


Основна програма на обучение:

Теория

 • философия
 • история
 • анатомия на човека
 • Ву Де – морален кодекс на практикуващите Тайдзичюен Ян стил
 • Теория, свързана с практиката

Базови упражнения

 • техника на стълба
 • базови упражнения за ръцете
 • базови упражнения за краката
 • базови техники на стъпките
 • комбинирани комплекси от упражнения 
 • методи за детоксикация 
 • упражнения за здравословно хранене 
 • упражнения за дълголетие

 Форми

Форми с оръжия

Бутащи ръце

 • основни кръгове и секции
 • 1-ва, 2 -ра, 3-та, 4-та и 5-та секции без ходене
 • плавно преминаване през секциите
 • „разкъсване на кръга” и бойни приложения
 • 1-ва, 2 -ра, 3-та, 4-та и 5-та секции с ходене
 • Да Лю, основни движения и „разкъсване на кръга”

Бойни приложения

 • на техники от формите
 • на техники от формите с оръжия
 • свободен спаринг

 Развитие на фадзин

 • единични движения от формата
 • 13 – позиционна форма в експлозивен вариант
 • упражнения с партньор и с уреди


Нива


Нивата в Даоистката практика се определят от гледна точка на основните видове енергия:

 • ниво чи, изискващо напълване на тялото с енергия, посредством релаксиране;
 • ниво дзин, изискващо свързване на енергията в тялото, посредством събиране;
 • ниво шън, изискващо преобразуване на енергията посредством концентрация.

ниво/вид
на енергията
статус
на енергията
методология
на работата
проявление
в тялото
 чи  напълване  релаксиране  усещане
 дзин  свързване  събиране  сила
 шън  преобразуване  концентрация  пречистване


Оттук можем да изведем и обща дефиниция на трите вида енергии, както следва:

 • Чи е напълваща енергия.
 • Дзин е свързваща енергия.
 • Шън е преобразуваща енергия.

Това разделение обаче също не бива да се схваща линейно, тъй като трите вида енергия също са свързани. Т.напр., свързването на енергията на ниво дзин вече предполага и нейното частично преобразуване. На ниво шън преобразуването е пълно и структурира енергията. От тази гл.т., дзин може да се разглежда като преобразуваща-свързваща енергия, а шън – като преобразуваща-структурираща.


От гл.т. на развитието на практикуващия във времето, трите описани нива могат да се разбират и разпределят като две фази на практиката, както следва:

 • подготвителна фаза: фаза на построяване на тялото и възстановяване на циркулацията на енергията; отговаря на ниво ци;
 • по – висша фаза: фаза на преобразуване на енергията, посредством концентрацията на съзнанието; отговаря на ниво дзин и шън.


Т.е., подготвителната фаза построява тялото и възстановява циркулацията на енергията, работейки основно с енергията ци. Наистина, енергията ци сама по себе си не е ценна, но тя е материала от който впоследствие се формират дзин и шън и затова не може да бъде прескочена. Целта на работата на ниво ци е да създадем условия в тялото за напълване с енергия, съхраняване на напълнената енергия и усвояване на съхранената енергия. Това, следователно, е преди всичко количествена фаза. Висшата фаза вече е качествена и целта там да се създадат условия за свързване, преобразуване и структуриране на енергията.

фаза
вид на измененията
вид на енергия

задачи на фазата по отношение на енергията
 подготвителна  количествени  чи напълване
съхраняване
усвояване
 висша фаза  качествени  дзин, шън свързване
преобразуване
структуриране

 
Методология
Методологията за развитие на вътрешната работа се базира на три основни инструмента:

 • построяване на тялото като построяване на форма за циркулация и изменение на енергията; тялото като форма е условие за енергийна циркулация;
 • циркулация на енергията като условие за съхраняване на енергията;
 • концентрация като условие за изменение на енергията.


За да има реален процес, трябва да има процес на контролирано (осъзнато) изменение на енергията, без тя да се губи. Нито при естествена циркулация без концентрация, нито при концентрация без цялостна циркулация, може да се говори за вътрешна работа в строг смисъл. В първия случай енергията се запазва, но не се изменя, а във вторият се изменя, но се губи (изгаря). 

 


Традиционен Ян стил на Тайдзичюен

103-позиционна форма без оръжие

 

1. 预备

ю бей

Подготовка

 

ПЪРВА ЧАСТ

2. 起式

ци шъ

Начална форма

3. 拦雀尾

лан цюе уей

Хващане на птицата за опашката

4. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

5. 提手上势

ти шоу шан шъ

Високо вдигане на ръцете

6. 白鹤凉翅

бай хъ лиан чъ

Бял жерав разперва крила

7. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

8. 手挥琵琶

шоу хуей пи па

Ръцете свирят на Пипа

9. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

10. 右搂膝拗步

йоу лоу си ао бу

Дясно почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

11. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

12. 手挥琵琶

шоу хуей пи па

Ръцете свирят на Пипа

13. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

14. 进步搬拦捶

дзин бу бан лан чуей

Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук

15. 如封似闭

жу фън цъ би

Явно затваряне

16. 十字手

шъ дзъ шоу

Кръстосване на ръцете

 

ВТОРА ЧАСТ

17. 抱虎归山

Бао ху гуей шан

Да прегърнеш тигъра и да го върнеш в планината

18. 肘底(看)捶

джоу ди (кан) чуей

Юмрук под лакът

19. 左倒撵猴

дзуо дао ниен хоу

Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната

20. 右倒撵猴

йоу дао ниен хоу

Дясна стъпка назад и отблъскване на маймуната

21. 左倒撵猴

дзуо дао ниен хоу

Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната

22. 斜飞式

сие фей шъ

Диагонално летене

23. 提手上势

ти шоу шан шъ

Високо вдигане на ръцете

24. 白鹤凉翅

бай хъ лиан чъ

Бял жерав разперва крила

25. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

26. 海底针

хай ди джън

Игла на дъното на морето

27. 扇通背

шан тун бей

Ветрило през гърба

28. 转身撇身捶

джуан шън пие шън чуей

Завъртане и отбиване с юмрук

29. 进步搬拦捶

дзин бу бан лан чуей

Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук

30. 上步拦雀尾

шан бу лан цюе уей

Стъпка напред и хващане на птицата за опашката

31. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

32. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (1)

Ръце-облаци (1)

33. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (2)

Ръце-облаци (2)

34. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (3)

Ръце-облаци (3)

35. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

36. 高探马

гао тан ма

Да определиш височината на коня

37. 右分脚

йоу фън дзяо

Десен удар с върха на ходилото

38. 左分脚

дзу фън дзяо

Ляв удар с върха на ходилото

39. 转身左蹬脚

джуан шън дзуо дън дзяо

Завъртане и удар с лява пета

40. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и блъскане

41. 右搂膝拗步

йоу лоу си ао бу

Дясно почистване на коляно и блъскане

42. 进步栽锤

дзин бу дзай чуей

Стъпка напред и нисък удар [в коляното]

43. 转身撇身锤

джуан шън пие шън чуей

Завъртане и отбиване с юмрук

44. 进步搬拦捶

дзин бу бан лан чуей

Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук

45. 右蹬脚

йоу дън дзяо

Десен удар с пета

46. 左打虎式

дзуо да ху шъ

Ляво удряне на тигъра

47. 右打虎式

йоу да ху шъ

Дясно удряне на тигъра

48. 回身右蹬脚

хуей шън йоу дън дзяо

Завъртане с десен удар с пета

49. 双峰灌耳

шуан фън гуан ър

Удряне на ушите с двата юмрука

50. 左蹬脚

дзуо дън дзяо

Ляв удар с пета

51. 转身右蹬脚

джуан шън йоу дън дзяо

Завъртане с десен удар с пета

52. 进步搬拦捶

дзин бу бан лан чуей

Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмеук

53. 如封似闭

жу фън цъ би

Явно затваряне

54. 十字手

шъ дзъ шоу

Кръстосване на ръцете

 

 

ТРЕТА ЧАСТ

55. 抱虎归山

бао ху гуей шан

Да прегърнеш тигъра и да го върнеш в планината

56. 斜单鞭

сие дан биен

Диагонален камшик

57. 右野马分鬃

йоу йе ма фън дзун

Дясно разделяне на гривата на коня

58. 左野马分鬃

дзуо йе ма фън дзун

Ляво разделяне на гривата на коня

59. 右野马分鬃

йоу йе ма фън дзун

Дясно разделяне на гривата на коня

60. 拦雀尾

лан цюе уей

Хващане на птицата за опашката

61. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

62. 玉女穿梭

ю ню чуан суо

Нефритената фея се движи като совалка

63. 拦雀尾

лан цюе уей

Хващане на птицата за опашката

64. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

65. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (1)

Ръце-облаци (1)

66. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (2)

Ръце-облаци (2)

67. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (3)

Ръце-облаци (3)

68. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

69. 下势

ся шъ

Ниска позиция

70. 左金鸡独立

дзуо дзин дзи ду ли

Златен петел стои на един крак, лява форма

71. 右金鸡独立

йоу дзин дзи ду ли

Златен петел стои на един крак, дясна форма

72. 左倒撵猴

дзуо дао ниен хоу

Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната

73. 右倒撵猴

йоу дао ниен хоу

Дясна стъпка назад и отблъскване на маймуната

74. 左倒撵猴

дзуо дао ниен хоу

Лява стъпка назад и отблъскване на маймуната

75. 斜飞式

сие фей шъ

Диагонално летене

76. 提手上势

ти шоу шан шъ

Високо вдигане на ръцете

77. 白鹤凉翅

бай хъ лиан чъ

Бял жерав разперва крила

78. 左搂膝拗步

дзуо лоу си ао бу

Ляво почистване на коляно и усукване стъпката [на противника]

79. 海底针

хай ди джън

Игла на дъното на морето

80. 扇通背

шан тун бей

Ветрило през гърба

81. 转身白蛇吐信

джуан шън бай шъ ту син

Завъртане с “Бялата змия изстрелва отровата си”

82. 进步搬拦捶

дзин бу бан лан чуей

Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук

83. 上步拦雀尾

шан бу лан цюе уей

Стъпка напред и хващане на птицата за опашката

84. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

85. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (1)

Ръце-облаци (1)

86. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (2)

Ръце-облаци (2)

87. 左右云手

дзуо йоу юн шоу (3)

Ръце-облаци (3)

88. 单鞭

дан биен

Единичен камшик

89. 高探马穿掌

гао тан ма чуан джан

Определяне височината на коня и пронизване с длан

90. 十字腿

шъ дзъ туей

Кръстосване на краката

91. 进步指裆锤

дзин бу джъ дан чуей

Настъпление и атакуване на слабините

92. 上步拦雀尾

шан бу лан цюе уей

Стъпка напред и хващане на птицата за опашката

93 单鞭

дан биен

Единичен камшик

94 下势

ся шъ

Ниска позиция

95. 上步七星

шан бу ци син

Стъпка напред и удар със Седемте звезди

96. 退步跨虎

туей бу куа ху

Отстъпване и яхване на тигъра

97. 转身摆莲

джуан шън бай лиен

Помитане на Лотос със завъртане на тялото

98. 弯弓射虎

уан гун шъ ху

Опъване на лъка и застрелване на тигъра

99. 进步搬拦捶

дзин бу бан лан чуей

Стъпка напред, поемане, преграждане и удар с юмрук

100. 如封似闭

жу фън цъ би

Явно затваряне

101. 十字手

шъ дзъ шоу

Кръстосване на ръцете

102. 收式

шоу шъ

Завършваща форма

103. 还原

хуан юен

Завръщане към Изначалното

 

 

Традиционен Ян стил на Тайдзичюен

49-демонстрационна форма без оръжие

 

 

1.

yu4 bei4

Подготовка

2.

qi3 shi4

Начало (Отваряне)

3.

lan2 que4 wei2

Да хванеш опашката на птичката

4.

dan1 bian1

Единичен камшик

5.

zuo3 you4 yun2 shou3 (1, 2, 3)

Облачни ръце (1, 2, 3)

6.

dan1 bian1

Единичен камшик

7.

gao1 tan4 ma3

Високо поглаждане на коня

8.

you4 fen1 jiao3

Разделящ ритник отдясно

9.

zuo3 fen1 jiao3

Разделящ ритник отляво

10.

zhuan3 shen1 zuo3 deng1 jiao3

Да завъртиш тялото и да ритнеш с лявата пета

11.

左搂膝拗步

zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4

Изчеткване на коляното отляво и бутане

12.

shou3 hui1 pi2 pa

Ръцете свирят на Пи па

13.

穿

gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3

Високо поглаждане на коня и промушване с длан

14.

shi2 zi4 tui3

Кръстосан ритник

15.

zuo3 da3 hu3 shi4

Да удариш тигъра отляво

16.

you4 da3 hu3 shi4

Да удариш тигъра отдясно

17.

hui2 shen1 you4 deng1 jiao3

Да завъртиш тялото и да ритнеш с дясната пета

18.

shuang1 feng1 guan4 er3

Атакуване на ушите на противника с двата юмрука

19.

zuo3 deng1 jiao3

Ритник с лявата пета

20.

zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2

Да завъртиш тялото и да удариш с юмрук

21.

jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2

Да стъпиш напред и да удариш слабините

22.

ru2 feng1 si4 bi4

Привидно затваряне

23.

shi2 zi4 shou3

Кръстосване не ръцете

24.

bao4 hu3 gui1 shan1

Да обхванеш тигъра и да се върнеш в планината

25.

xie2 dan1 bian1

Единичен камшик в диагонала

26.

zhou3 di3 (kan4) chui2

Юмрук под лакътя

27.

zuo3 jin1 ji1 du2 li4

Златният Петел стои на един крак, отляво

28.

you4 jin1 ji1 du2 li4

Златният Петел стои на един крак, отдясно

29.

you4 dao4 nian3 hou2

Да стъпиш назад и да отблъснеш маймуната, отляво

30.

xie2 fei1 shi4

Диагонално летене

31.

ti2 shou3 shang4 shi4

Да повдигнеш ръце и да стъпиш напред

32.

bai2 he4 liang4 chi4

Белият жерав разперва крилете си

33.

zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4

Изчеткване на коляното отляво и бутане

34.

hai3 di3 zhen1

Игла на дъното на морето

35.

shan4 tong1 bei4

Ветрило през гърба

36.

zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4

Завъртане на тялото и Бялата змия показва езика си

37.

jin4 bu4 zai1 chui2

Да стъпиш напред и да удариш надолу

38.

you4 ye3 ma3 fen1 zong1

Разделяне на гривата на дивия кон отляво

39.

穿

yu4 nu3 chuan1 suo1

Хубавица тъче на тъкачен стан

40.

lan2 que4 wei2

Да хванеш опашката на птичката

41.

dan1 bian1

Единичен камшик

42.

xia4 shi4

Змията се плъзва надолу

43.

shang4 bu4 qi1 xing1

Да стъпиш напред към седемте звезди

44.

退

tui4 bu4 kua4 hu3

Да стъпиш назад и да яхнеш тигъра

45.

zhuan3 shen1 bai3 lian2

Обръщане на тялото и размахване над лотуса

46.

wan1 gong1 she4 hu3

Насочване на лъка и стрелба по тигъра

47.

jin4 bu4 ban1 lan2 chui2

Да стъпиш напред, да парираш, да блокираш и да удариш

48.

ru2 feng1 si4 bi4

Привидно затваряне

49.

shi2 zi4 shou3

Кръстосване на ръцете

 

shou1 shi4

Затваряне (Приключване)

 

还原

huan2 yuan2

Връщане към нормалното състояние

 

 

 

 

Традиционен Ян стил на Тайдзичюен

13-позиционна форма без оръжие

 

 

yu4 bei4

Подготовка

1.

qi3 shi4

Начало (Отваряне)

2.

yun2 shou3 (1)

Облачни ръце (1)

3.

dan1 bian1

Единичен камшик

4.

zhou3 di3 (kan4) chui2

Юмрук под лакътя

5.

bai2 he4 liang4 chi4

Белият жерав разперва крилете си

6.

zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4

Изчеткване на коляното отляво и бутане

7.

shou3 hui1 pi2 pa

Ръцете свирят на Пи па

8.

穿

gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3

Високо поглаждане на гривата на дивия кон и промушване с длан

9.

zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2

Да завъртиш тялото и да удариш с юмрук

10.

jin4 bu4 ban1 lan2 chui2

Да стъпиш напред, да парираш, да блокираш и да удариш

11.

lan2 que4 wei2

Да хванеш опашката на птичката

12.

shi2 zi4 shou3

Кръстосване на ръцете

13.

shou1 shi4

Приключване (Затваряне)

 

huan2 yuan2

Връщане към нормалното състояние

 

 

Традиционен Ян стил на Тайдзичюен

67 –техники с меч

 

 

ФОРМА С МЕЧ (67 ПОЗИЦИИ)

ФАМИЛЕН ЯН СТИЛ ТАЙДЗИЦЮАН

1. 预备势

Ю бей шъ

Подготовка

2. 起势

Ци шъ

Начална форма

3. 三环套月

Сан хуан тао юе

Три пръстена обгръщат Луната

4. 魁星势

Куи син шъ

Форма „Куисин”

Куей Син е първата звезда от съзвездието Голяма мечка, почитана като

божество, гений на литературата. Може да означава и “Мечка” (като съзвездие).

5. 燕子抄水

Йен дзъ чао шуей

Лястовицата се стрелка [косо] над водата

6. 右边拦扫

Йоу биен лан сао

Блокиране и хоризонтално разсичане, Дясно

7. 左边拦扫

Дзуо биен лан сао

Блокиране и хоризонтално разсичане, Ляво

8. 小魁星

Сяо Куи син

Малка „Куисин”

9. 燕子入巢

Йен дзъ жу цао

Лястовицата влиза в гнездото

10. 灵猫捕鼠

Лин мао бу шу

Пъргавата котка хваща Мишка

11. 凤凰抬头

Фън хуан тай тоу

Фениксът повдига глава

12. 黄蜂入洞

Хуан фън жу дун

Осата влиза в пещерата (дупката)

13. 凤凰右展翅

Фън хуан йоу джан чъ

Фениксът разтваря дясно крило

14. 小魁星

Сяо Куи син

Малка „Куисин”

15. 凤凰左展翅

Фън хуан дзуо джан чъ

Фениксът разтваря ляво крило

16. 等鱼势

Дън ю шъ

Форма „Залагам въдица за риба”

17. 右龙行势

Йоу лун син шъ

Драконът се движи напред (дясна форма)

18. 左龙行势

Дзуо лун син шъ

Драконът се движи напред (лява форма)

19. 右龙行势

Йоу лун син шъ

Драконът се движи напред (дясна форма)

20. 怀中抱月

Хуай джун бао юе

Да скриеш Луната в пазвата

21. 宿鸟投林

Су няо тоу лин

Спящата птица се стрелка в гората

22. 乌龙摆尾

У лун бай уей

Черният Дракон удря с опашка

23. 青龙出水

Цин лун чу шуи

Зеленият Дракон излиза от водата

24. 风卷荷叶

Фън дзюен хъ йе

Вятърът брули листата на Лотоса

25. 左狮子摇头

Дзуо шъ дзъ яо тоу

Лъвът клати глава (лява форма)

26. 右狮子摇头

Йоу шъ дзъ яо тоу

Лъвът клати глава (дясна форма)

27. 虎抱头

Ху бао тоу

Тигърът покрива главата си

28. 野马跳涧

Йе ма тяо дзиен

Дивият Кон прескача клисурата

29. 勒马势

Лъ ма шъ

Форма “Спиране на Коня” (“Опъване на поводите”)

30. 指南针

Джъ нан джън

Стреклата показва Юг (Форма “Компас”)

31. 左迎风掸尘

Дзуо ин фън фан чън

Изтръскване на прахта срещу Вятъра (лява форма)

32. 右迎风掸尘

Дзуо ин фън фан чън

Изтръскване на прахта срещу Вятъра (дясна форма)

33. 左迎风掸尘

Дзуо ин фън фан чън

Изтръскване на прахта срещу Вятъра (лява форма)

34. 顺水推舟

Шун шуи туи джоу

Бутане на лодката срещу течението

35. 流星赶月

Лиу син ган юе

Метеорът догонва Луната

36. 天马飞瀑

Тиен ма фей пу

Конят [на Господаря] на Небето прелита над водопада

37. 挑帘势

Тиао лиен шъ

Форма “Повдигане на завеса”

38. 左车轮

Дзуо чъ лун

Ляво колело на колесница

39. 右车轮

Йоу чъ лун

Дясно колело на колесница

40. 燕子衔泥

Йен дзъ сиен ни

Лястовицата носи кал в човката

41. 大鹏展翅

Да пън джан чъ

Великата [птица] Пън разперва криле

42. 海底捞月

Хай ди лао юе

Да извадиш Луната от дъното на морето

 

Тази форма е още от дин. Тан (618 – 907). Свързана е със смъртта на единият от Осемте безсмъртни,

прочутия поет Ли Бай (Ли Бо). Веднъж след пиянска вечер, в лодка в езерото Сиху, видял отражението

на луната във водите на езерото. Навел се да я извади, паднал във водите на езерото и се удавил.

 

43. 哪吒探海

На Джа тан хай

[Демонът] На Джа премерва [дълбочината на] морето

44. 犀牛望月

Си ню уан юе

Носорогът гледа Луната

45. 射雁势

Шъ йен шъ

Форма “Застрелване на Жерава”

46. 青龙现爪

Цин лун сиен джао

Зеленият Дракон показва нокти

47. 凤凰双展翅

Фън хуан шуан джан чъ

Фениксът разперва и двете си крила

48. 左跨拦

Дзуо куа лан

Широка стъпка и блокиране нагоре, ляво

49. 右跨拦

Йоу куа лан

Широка стъпка и блокиране нагоре, дясно

50. 射雁势

Шъ йен шъ

Форма “Застрелване на Жерава”

51. 白猿献果

Бай юен сиен гуо

Бялата Маймуна поднася плод

52. 右落花势

Йоу луо хуа шъ

“Паднали цветове” (дясна форма)

 

Формата носи името си от стихотворението на танския поет Мън Хаожан

“Пролетно утро”. Една пролетна нощ имало буря и на сутринта, когато погледнал

през прозореца на къщата си, видял по земята обрулените цветове на дърветата.

Гледката го впечатлила и написал стихотворение.

 

53. 左落花势

Дзу луо хуа шъ

“Паднали цветове” (лява форма)

54. 右落花势

Йоу луо хуа шъ

“Паднали цветове” (дясна форма)

55. 左落花势

Дзу луо хуа шъ

“Паднали цветове” (лява форма)

56. 右落花势

Йоу луо хуа шъ

“Паднали цветове” (дясна форма)

57. 玉女穿梭

Ю ню чуан суо

Нефритената фея се движи като совалка

58. 白虎搅尾

Бай ху дзяо уей

Белият Тигър събаря с опашка

59. 虎抱头

Ху бао тоу

Тигърът обхваща главата

60. 鱼跳龙门

Ю тяо лун мън

Рибата скача през “Вратата на Дракона”

61. 左乌龙搅柱

Дзуо у лун дзяо джу

Черният Дракон събаря колоната, ляво

62. 右乌龙搅柱

Йоу у лун дзяо джу

Черният Дракон събаря колоната, дясно

63. 仙人指路

Сиен жън джъ лу

Безсмъртният показва пътя

64. 朝天一柱香

Чао тиен и джу сиан

Да застанеш с лице към Небето с пръчица благовоние

65. 凤扫梅花

Фън сао мей хуа

Вятърът брули цветовете на Прасковата

66. 牙笏势

Я ху шъ

Форма “Дъсчица [за записки] от слонова кост”

67. 抱剑归原

Бао дзиен гуи юен

Прибиране на Меча и връщане към Изначалното

 

 


Традиционен Ян стил на Тайдзичюен

Поема за 13-те техники със сабя

1.

七星跨虎交刀势

Qi Xing Kua Hu Jiao Dao Shi

Стъпка към седемте звезди и яхване на тигъра,  за да овладееш добре техниките със сабята

2.

腾挪闪展意气扬

Teng Nuo Shan Zhan Yi Qi Yang

Отстъпи назад и изчисти, да погледнеш и удариш със силна воля и дух

3.

左顾右盼两分张

Zuo Gu You Pan Liang Kai Zhang

Поглед наляво, втренчване надясно, двете части се отварят

4.

白鹤亮翅五行掌

Bai He Liang Chi Wu Xing Zhang

Белият жерав разперва крилата си, за да докосне петте състояния

5.

风卷荷花叶里藏

Feng Juan He Hua Ye Li Cang

Ветровете карат лотуса да цъфти, за да го скрият в листата

6.

玉女穿梭八方势

Yu Nv Chuan Suo Ba Fang Shi

Скъпоценни девици работят със совалките си обърнати на осем посоки

7.

三星开合自主张

San Xing Kai He Zi Zhu Zhang

Тройни звезди се отварят, затварят, разпростират се според  волята си

8.

二起脚来打虎势

Er Qi Jiao Lai Da Hu Shi

Два издигащи се крака удрят в тигрова стойка

9.

披身斜挂鸳鸯脚

Pi Shen Xie Kua Yuan Yang Jiao

Обвий тялото, увисни наклонен, и ритни петнистите патици

10.

顺水推舟鞭做篙

Shun Shui Tui Zhou Bian Zuo Gao

По течението, бутни лодката, камшикът може да бъде тояга

11.

下势三合自由招

Xia Shi San He Zi You Zhao

Ниска стойка, тройно обединена, свободата води до обръщане

12.

左右分水龙门跳

Zuo You Fen Shui Long Men Tiao

Наляво, надясно разделяне на потоците, драконовата порта е на билото

13.

卞和携石凤还巢

Bian He Xie Shi Feng Huan Chao

Стария «Биан-Хи» си връща камъка и фениксът се връща в гнездото

 

 

 

Традиционен Ян стил на Тайдзичюен

16-позиционна форма без оръжие

 

 

yu4 bei4

Подготовка

1.

qi3 shi4

Начало

2.

yun2 shou3 (1)

Облачни ръце

3.

dan1 bian1

Единичен камшик

4.

zhou3 di3 (kan4) chui2

Юмрук по лакътя

5.

bai2 he4 liang4 chi4

Белият жерав разперва крилата си

6.

zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4

Изчеткване на коляното отляво и бутане

7.

shou3 hui1 pi2 pa

Ръцете свирят на Пи па

8.

倒撵猴

dao4 nian3 hou2

Да стъпиш назад и да отблъснеш маймуната

9.

左打虎式

zuo3 da3 hu3 shi4

Да удариш тигъра отляво

10.

野马分鬃

ye3 ma3 fen1 zong1

Разделяне на гривата на дивия кон

11.

进步指裆锤

jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2

Да стъпиш напред и да удариш слабините

12.

转身白蛇吐信

zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4

Завъртане на тялото и Бялата змия показва езика си

13.

jin4 bu4 ban1 lan2 chui2

Да стъпиш напред, да парираш, да блокираш и да удариш

14.

上步拦雀尾

shang4 bu4 lan2 que4 wei2

Да стъпиш напред и да хванеш опашката на птичката

15.

shi2 zi4 shou3

Кръстосване на ръцете

16.

shou1 shi4

Затваряне (Приключване)

 

huan2 yuan2

Връщане към нормалното състояние