top of page

 

Тайдзичюен (Юмрукът на великия предел) е един от скъпоценните камъни на китайските бойни изкуства УШУ/Кунг-Фу. Още от основателя на школата Ян на Тайдзичюен Ян Фукуй (Непобедимия Ян) и неговите синове Ян Банхоу и Ян Джинхоу, внуците му Ян Шаохоу и Ян Ченфу, и правнуците му Ян Женминг, Ян Женджи, Ян Дзендуо и Ян Дзенгуо са изследвали, експериментирали и работили заедно върху развитието, промяната и адаптирането към съвременните реалности  и разпространение на Тайдзичюен на семейство Ян.

Днес Грандмайстор Ян Дзюн преподава древните традиции, форми и техники на предходните поколения, но също така ги доразвива и създава много нови форми и модерни тренировъчни методи и упражнения, които ни  помагат по-добре да учим и разбираме Тайдзичюен.

 

Тайдзичюен на семейство Ян стана по-разнообразен и красив, с по-прецизна структура, по-балансиран, нежен и плавен, като същевременно не е загубил ефективните бойни аспекти, завоалирани в тази изтънчена техника, непонятна за необучените хора. Това е уникален метод за подобряване на здравето и излекуване от редица заболявания, доказал се във времето. Тайдзичюен на семейство Ян е обичан от десетки милиони практикуващи,  става все по-разпространен, както у нас, така и в чужбина. Той стана най-популярният от всички китайски бойни изкуства УШУ/Кунг-Фу, като с това допренесе и за подобряване здравето на всеки, докоснал се до него.

Грандмайстор Ян Дзюн казва, че в Тайдзичюен говорим за прогресия в обучението, а именно, че има 3 етапа в изучаването му– първият етап е да знаеш причината, да я разбираш, да знаеш защо трябва да следваш тези принципи или методи; вторият етап е да познаваш тялото си, или с други думи – да разбираш себе си; последният етап е способността да достигнеш до приложенията. Оригиналното приложение на Тайдзичюен се крие в бойните изкуства, следователно, когато говорим за приложение, трябва да разберем, че първата посока на приложенията се корени именно там. Но приложението на Тайдзичюен не е лимитирано единствено до бойния аспект – това е една точка, която Грандмайстор Ян иска  да разберем. Успехът на Тайдзичюен днес не се дължи на бойния аспект на нещата, а на това, че чрез него се постига здраве – това е причината, поради която много хора започват да практикуват Тайдзичюен в днешно време. Също така философията на Тайдзичюен, техниката, стратегията – те не са лимитирани единствено до бойния аспект, те могат да се използват в почти всяка сфера от живота на хората, дори могат да се използват за метод, чрез хората да построят връзките си, да разберат как да правят бизнес по-усшешно. Могат да се използват дори и в науката - във въпроса „Какво представлява Вселената“, също може да се намери част от Тайдзичюен теорията, с цел по-ясното разбиране на отговора. Това е едно от нещата, които Грандмайстор Ян Дзюн иска да обясни ясно  – че приложението на Тайдзичюен не се отнася само към бойното изкуство.           

 Tихомир Тодоров (杨雅恒) - Дирeктор на Тайдзичюен център на семейство Ян в Стара Загора

bottom of page