Тайдзичюен (Юмрукът на великия предел) е един от скъпоценните камъни на китайските бойни изкуства УШУ/Кунг-Фу. Още от основателя на школата Ян на Тайдзичюен Ян Фукуй (Непобедимия Ян) и неговите синове Ян Банхоу и Ян Джинхоу, внуците му Ян Шаохоу и Ян Ченфу, и правнуците му Ян Женминг, Ян Женджи, Ян Дзендуо и Ян Дзенгуо са изследвали, експериментирали и работили заедно върху развитието, промяната и адаптирането към съвременните реалности  и разпространение на Тайдзичюен на семейство Ян.

Днес Грандмайстор Ян Дзюн преподава древните традиции, форми и техники на предходните поколения, но също така ги доразвива и създава много нови форми и модерни тренировъчни методи и упражнения, които ни  помагат по-добре да учим и разбираме Тайдзичюен.

 

Тайдзичюен на семейство Ян стана по-разнообразен и красив, с по-прецизна структура, по-балансиран, нежен и плавен, като същевременно не е загубил ефективните бойни аспекти, завоалирани в тази изтънчена техника, непонятна за необучените хора. Това е уникален метод за подобряване на здравето и излекуване от редица заболявания, доказал се във времето. Тайдзичюен на семейство Ян е обичан от десетки милиони практикуващи,  става все по-разпространен, както у нас, така и в чужбина. Той стана най-популярният от всички китайски бойни изкуства УШУ/Кунг-Фу, като с това допренесе и за подобряване здравето на всеки, докоснал се до него.

               Tихомир Тодоров (杨雅恒) - Дирeктор на Тайдзичюен център на семейство Ян в Стара Загора

ban_malki-3_eng.jpg
ban_malki-1bg.jpg

© 2020  Solo Capital Ltd, Yang Family Tai Chi Chuan Center Stara Zagora,  Bulgaria, yangfamilytaichi.bg