Заглавие: МАТРИЦАТА НА КАРМАТА

Автор:Нина Ничева

ISBN:978-954-626-301-8

Формат:13 x 20 см

Страници:317

МАТРИЦАТА НА КАРМАТА

SKU: 311
12,50 лв.Цена
 • КАРМИЧНИ АКЦЕНТИ В ДАТАТА НА РАЖДАНЕ

  •МОДЕЛИ И ШАБЛОНИ

  •2012 Г. - ПРАГ НА ВРЕМЕТО

  •КАКВО НОСИТЕ ОТ МИНАЛОТО

  •ТЕХНИКИ ЗА ДУХОВНО СЕБЕПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ

  Когато се раждаме тук и сега, всеки тръгва на своето лично пътуване, по време на което трупа опитности и изгражда съдбата си. Душата ни предварително е избрала къде и кога да се роди, за да използва максимално времето във физическо тяло. Тя идва на Земята с най-подходящата матрица на кармата, за да трансформира опреде-лени модели или да разчупи шаблоните. Според различните духовни спора-зумения, които тя е направила, тази информация е архивирана. Душата е свободна да бъде себе си, да прави избори, да осъзнава цената им и силата на законите.

  Датата и годината на раждането на всеки от нас са ключове или кодове към матрицата на кармата. Те дешифрират част от архивираната информация, за да улеснят разви-тието на душата и да й припомнят нейните най-важни цели в този живот. Това са нашите пътеводители и знаци по Пътя към себе си. В тази книга ще намерите раз-лични техники, практики и утвърждения за корекция на кармата и за лечение на душа-та и тялото, както и информация за трансформациите, през които преминава Земята и човечеството на прага на времето – 2012 г.