top of page

Заглавие:СВЕЩЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ СЪБУДЕТЕ СВОЯ БОЖЕСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Автор: Каролайн Мис

ISBN: 978-954-626-377-3

Формат: 14.5 x 21.5 см

Страници: 576

СВЕЩЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ СЪБУДЕТЕ СВОЯ БОЖЕСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ

SKU: 298
25,00 лв.Цена
  • Една могъща програма, чрез която ще откриете своята цел в живота

    Каролайн Мис, интуитивен лечител и автор на много книги за духовно лечение и само-осъществяване, открива, че когато хората не разбират своята цел в живота, резул-татът може да бъде депресия, тревожност, умора и в крайна сметка физическо забо-ляване. Опитът, придобит от работата й с хиляди хора, помага на Каролайн да разра-боти един проникновен и оригинален процес за дешифриране на нашето лично Све-щено споразумение – или Висшата ни цел – с помощта на една нова теория за архети-пите, базираща се на трудовете на Юнг, Платон и много други съвременни и древни мислители.

    Каролайн Мис изследва живота на духовните учители и пророци – Авраам, Исус, Буда и Мохамед – чиито архетипни пътешествия илюстрират четирите етапа на едно Свещено споразумение и ви предоставят начини да разгадаете собствената си Висша цел за този живот. Тя разяснява как да идентифицирате специфичните си духовни енергии или архетипи, които са пазителите на вашата Висша цел, и да ги използвате, за да откриете какво трябва да научите тук, на Земята, какво да направите и с кого да се срещнете по своя земен път. Изследването на вашето Свещено споразумение ще хвърли светлина върху целта и смисъла на целия ви живот.

    Когато се запознаете със своите архетипни спътници, започвате също да разбирате как да живеете живота си така, че да се възползвате възможно най-пълноценно от личната си сила и да осъществите своя най-висш, Божествен потенциал.

    Дълбоко проникновена и с много практически насоки за личната ви работа по вашето Свещено споразумение, тази книга е смела и въздействаща творба, изпълнена с духовна мъдрост. Без съмнение, най-интригуващото предизвикателство в живота е да разкриете своите духовни споразумения, сключени с Бог, и да се постараете да ги реа-лизирате докрай.

bottom of page