Заглавие: ТАЙДЗИЦЮАН ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Автор: Константин Теодосиев

ISBN: 978-954-626-476-3

Формат: 17 х 24 см

Страници: 183

Поръчката се извършва само със заявка на телефон: 0898531692, email: yangfamilytaichichuan@abv.bg.

Доставка  до 4 работни дни

ТАЙДЗИЦЮАН ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

SKU: 209
12,50 лв.Цена
 • Тайдзицюан е система от физически и психически упражнения, възникнала в Древен Китай като бойно изкуство, в съчетание с методи за поддържане на здравето и меди-тативни практики. В днешно време тайдзицюан се практикува предимно за здраве, самопознание и духовно развитие, а в по-малка степен като бойно изкуство. Тайдзиз-цюан помага за развиване на умения за релаксация, концентрация, координация и баланс.

  В много страни са извършени изследвания, които доказват профилактичния и тера-певтичен ефект на адаптирани варианти на тайдзицюан при широк спектър от забо-лявания, като проблеми с дихателната система, метаболизма, мускулно-скелетни на-рушения (артрит, ревматизъм и други), неврологични и съречно-съдови заболявания, неутрализиране на проблеми, породени от стрес и тревожност. Главната цел на прак-тикуването на тайдзицюан е развитието на личността към постигане на все по-пълна хармония както във вътрешния свят на индивида, така и между него и заобикалящата го природна и социална среда. Като адаптивна и функционална система, тайдзицюан може да помогне на тези, които следват с искрен стремеж неустоимия повик на човешкия дух към съвършенство.

   

  Д-р Константин Теодосиев е преподавател по педагогика в СУ „Св. Климент Охри-дски“. Занимава се с изследване на езотерични системи за духовно самоусъвър-шенстване от 1984 г. Автор е на първата книга за тайдзицюан (тай чи чуан) на бъл-гарски език, „Въведение в тай чи чуан“, и студия в годишника на СУ „Св. Кл. Охридски“ от 2004 г. „Приложение на методите на тайдзицюан за справяне със стреса в учител-ската професия“. Защитил е дисертация на тема „Тайдзицюан като система за само-усъвършенстване на личността“. Преподава тайдзицюан от 1991 г.

  Заглавие: ТАЙДЗИЦЮАН ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  Автор: Константин Теодосиев

  ISBN: 978-954-626-476-3

  Формат: 17 х 24 см

  Страници: 183

  Цена: 15 лв.+ доставка 6.40лв. за бройка на адрес в България ОБЩА ЦЕНА: 21.40лв. с ДДС.

  Поръчката се извършва само със заявка на телефон: 0898531692, email: yangfamilytaichichuan@abv.bg.

  Доставка  до 4 работни дни